برای پشتیبانی میتواند از دو روش زیر اقدام کنید :

1 ) ارتباط از طریق بخش تیکت در پنل کاربری

2 ) ارتباط از طریق پیامرسان تلگرام با ای دی UMovieHelp