ژانر‌ها: مستند

دانلود فیلم Ukraine: The People’s Fight 2023

دانلود فیلم Ukraine: The People’s Fight 2023

فیلمساز اولی لمبرت دو ماه را در خط مقدم جبهه جنوبی اوکراین با نیروهای ویژه داوطلب می گذراند و آنها تلاش برای تصرف خرسون می کنند. چگونه در مبارزه پیروز می شوند؟

دانلود فیلم

دانلود فیلم Three Identical Strangers 2018

دانلود فیلم Three Identical Strangers 2018

سه غریبه به صورتی غیر منتظره متوجه می شوند که سه قلوهای مادرزاد هستند که در زمان تولد از یکدیگر جدا شده اند. این اتحاد دوباره آنها را به شهرتی جهانی می رساند،

دانلود فیلم

دانلود فیلم 14 Peaks: Nothing Is Impossible 2021

دانلود فیلم 14 Peaks: Nothing Is Impossible 2021

کوهنورد نترس نپالی، نیمسدای پورجا، برای رسیدن به 14 قله 8000 متری جهان در عرض هفت ماه، سفری به ظاهر غیرممکن را آغاز می کند...

دانلود فیلم

دانلود فیلم Bill Cunningham: New York 2010

دانلود فیلم Bill Cunningham: New York 2010

داستان مردی که تنها به یک چیز علاقه دارد، عکسهایی که او می گیرد و پوشش مردم را نشان می دهد. عکاس هشتاد ساله نیویورک تایمز که دو ستون در بخش روش زندگی داشته و با اینحال هیچکس او را نمی شناسد...

دانلود فیلم

دانلود فیلم The Rescue 2021

دانلود فیلم The Rescue 2021

داستان تیم فوتبال جوانان موسوم‌ به "گرازهای وحشی" که به دام افتاده و نجات چشمگیر آنها در سال 2018 اتفاق افتاد.

دانلود فیلم